Mathias Cormann blames ‘administrative error’ for ‘it’s OK to be white’ vote – politics live

Mathias Cormann blames ‘administrative error’ for ‘it’s OK to be white’ vote – politics live  The GuardianAustralian senate narrowly votes down motion declaring ‘It’s OK to be white’  The HillIt’s ‘OK to Be White’: Australian Senate Narrowly Votes Against Motion Condemning ‘Anti-White Racism’  NewsweekFull coverage